ค้นหา
  • ออมไอซีที วิป

SMART SNH


ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และจัดการงานของโรงพยาบาล ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและระบบขั้นตอนการทำงาน ทั้งยังสามารถรองรับการทำงานของบุคคลการ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบหลัก ๆดังนี้

  • ระบบจัดการผู้ใช้งาน

  • ระบบทะเบียนผู้ป่วย

  • ระบบจัดการ การรักษา การจ่าย เชื่อมต่อผล LAB

  • ระบบการออกจ่ายยา ออกบิล

  • ระบบสต็อกยา คลังยา

  • ระบบอื่นๆ เพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล


ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด